Academician

    Academician of the Third World Academy of Sciences:Bai Zhidong

    Academician of Chinese Academy of Engineering (Dual-appointed ):Li Yu

Honorary Professor

    Zhu Huan  Wang Lianshun  Chen Cai  Bai Zhidong  Wang Enbo  Zheng Derong

Member of Discipline Evaluation Group of the Academic Degrees Committee of the State Council

    Lin Xiaofeng   Chen Cai   Zhu Huan   Shi Ningzhong   Zhao Yi   Huang Baiqu   Zhang Shujun   Han Dongyu
    Guo Jianhua   Su Zhongmin Liu Bao   Yang Xiaohui   Feng Jiang   Wu Zhihui   Wang Deli

Eight Winner of the "One-Thousand-Talents Program" ( Long-Term Innovative Talents Program, Short-Term Innovative Talents Program, Foreign Experts Program, Young One-Thousand-Talents Program)

Winner of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars

 Liu Bao   Liu Yichun   Guo Jianhua

Distinguished professors of "Chang Jiang Scholars Program" of the Ministry of Education

 Huang Baiqu   Liu Bao   Su Zhongmin   Han Dongyu   Guo Jianhua   Wu Zhihui

Visiting Professors of "Chang Jiang Scholars Program" of the Ministry of Education

 Wang Yeqiao   He Xuming   Jiang Jiming   Xiong Wencheng

Young Scholars of "Chang Jiang Scholars Program" of the Ministry of Education

 Liu Xiaodong   Qin Yuyou

Leading Scholar of "Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team"
of the Ministry of Education

    Liu Bao   Su Zhongmin   Guo Jianhua

"One-hundred Talents Program" of the Chinese Academy of Sciences

 Liu Yichun

National Distinguished Teacher

 Tian Keqin   Liu Haimin   Shi Ningzhong   Zhang Xiangkui

Young Outstanding Tatents of "Ten-Thousand Talents Program"

 Liu Xu   Liu Shanhuai   Xie Naihe

Winner of the National Science Fund for Excellent Young Scholars

    Wang Xinlong   Tang Qingxin   Xu Haiyang   Zheng Shurong    Bi Xihe


  Source: Personnel Department    Update: 2016-11-09