Academicians

    Academician of the Third World Academy of Sciences:Bai Zhidong

    Academician of Chinese Academy of Engineering (Dual-appointed ):Li Yu

Honorary Professors

    Zhu Huan   Chen Cai   Bai Zhidong   Wang Enbo   Zheng Derong   Tian Keqin   Shi Ningzhong
    Zhang Shujun   Huang Baiqu    Sheng Lianxi

Members of Discipline Evaluation Group of the Academic Degrees Committee of the State Council

    Chen Cai   Zhu Huan   Shi Ningzhong   Huang Baiqu   Zhang Shujun   Han Dongyu   Guo Jianhua
    Liu Bao   Yang Xiaohui   Feng Jiang   Wu Zhihui   Wang Deli

Leading Talents in Philosophy and Social Science of the "Ten-Thousand-Talents Program"

    Wu Zhihu   Han Dongyu    Yang Xiaohui          

Leading Talents in Science and Technology Innovation of the "Ten-Thousand-Talents Program"

    Zhu Guangshan    Zhang Qian        

Winners of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars

 Liu Bao   Liu Yichun   Guo Jianhua   Zhu Guangshan

Leading Scholars of "Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team"
of the Ministry of Education

    Liu Bao   Guo Jianhua

"One-hundred Talents Program" of the Chinese Academy of Sciences

 Liu Yichun   Wu Donghui   Bai E

National Distinguished Teachers

 Tian Keqin   Liu Haimin   Shi Ningzhong   Zhang Xiangkui

Young Outstanding Tatents of "Ten-Thousand Talents Program"

 Liu Xu   Liu Shanhuai   Xie Naihe   Bai E   Li Tao

Winners of the National Science Fund for Excellent Young Scholars

    Wang Xinlong   Tang Qingxin   Xu Haiyang   Zheng Shurong    Bi Xihe   Zhou Dandan   Bai E   Jiang Tinglei
 
Source: Personnel Department    Update: 2018-10-25