Academicians

    Academician of Chinese Academy of Sciences:Liu Yichun

    Academician of the Third World Academy of Sciences:Bai Zhidong

    Academician of Chinese Academy of Engineering (Dual-appointed ):Li Yu

Deceased Academicians

   Academician of Chinese Academy of Sciences:Hao Shui

Honorary Professors

    Bai Zhidong    Tian Keqin    Shi Ningzhong    Zhang Shujun   Huang Baiqu    Sheng Lianxi

Deceased Honorary Professors

    Hao Shui    Lin Zhichun    Wang Fengxian    Chen Cai    Huang Qichang    Wang Rongshun    Wang Enbo    

    Zheng Derong    Zhu Tingcheng

Members of Discipline Evaluation Group of the Academic Degrees Committee of the State Council

    Yang Zhongxiu    Yang Gongji    Lin Xiufeng    Chen Cai   Hao Shui    Wang Fengxian    Zhu Huan   Zhao Yi    Shi Ningzhong   

    Huang Baiqu   Ren Shuang    Zhang Shujun    Han Dongyu    Guo Jianhua    Su Zhongmin    Liu Bao    Yang Xiaohui

    Wu Zhihui    Feng Jiang    Wang Deli    Chen Xiuwu    Liu Yichun    Zhu Guangshan    Wei Min

Winners of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars

 Liu Bao    Liu Yichun    Guo Jianhua    Zhu Guangshan    Xu Haiyang    Ji Shuguang    Tang Qingxin   

"One-hundred Talents Program" of the Chinese Academy of Sciences

 Liu Yichun    Wu Donghui    Bai E

National Distinguished Teachers

 Tian Keqin    Liu Haimin   Shi Ningzhong   Zhang Xiangkui

Winners of the National Science Fund for Excellent Young Scholars

    Wang Xinlong    Tang Qingxin   Xu Haiyang   Zheng Shurong    Bi Xihe   Zhou Dandan   Bai E   Jiang Tinglei    Yu Xiaofei
 
Source: Personnel Department    Update: 2018-10-25